COMMUNICATIE WERKT HET BEST, WANNEER JE ER AAN BLIJFT WERKEN

COMMUNICATIE WERKT HET BEST, WANNEER JE ER AAN BLIJFT WERKEN

VISIE BUROCLEAR

De spanning tussen inhoud en relatie. Het zoeken naar de brug tussen teams en directie. Interne dynamiek en politiek versus de druk van buitenaf. Continue opkomende reputatie-issues die versterkt worden door de rol van social media. Toenemende verwachtingen van stakeholders en de steeds veranderende rol van de communicatieprofessional. Het is de dagelijkse praktijk voor veel professionals en leidinggevenden binnen de concerncommunicatie. Om als afdeling succesvol te zijn, is persoonlijke- en teameffectiviteit net zo belangrijk als het behalen van de afdelingsdoelen. De uitdaging zit in het vinden van de juiste balans, met als basis het talent en potentieel van de professional en het team. Het bouwen aan en managen van een effectieve en toekomstbestendige communicatieafdeling betekent dat er aandacht is voor zowel de communicatiestrategie- en structuur, de inrichting van de communicatiefunctie en teamgerichte professionalisering en ontwikkeling.

Benieuwd wat Monique voor jouw organisatie kan betekenen?

VISIE BUROCLEAR

De spanning tussen inhoud en relatie. Het zoeken naar de brug tussen teams en directie. Interne dynamiek en politiek versus de druk van buitenaf. Continue opkomende reputatie-issues die versterkt worden door de rol van social media. Toenemende verwachtingen van stakeholders en de steeds veranderende rol van de communicatieprofessional. Het is de dagelijkse praktijk voor veel professionals en leidinggevenden binnen de concerncommunicatie. Om als afdeling succesvol te zijn, is persoonlijke- en teameffectiviteit net zo belangrijk als het behalen van de afdelingsdoelen. De uitdaging zit in het vinden van de juiste balans, met als basis het talent en potentieel van de professional en het team. Het bouwen aan en managen van een effectieve en toekomstbestendige communicatieafdeling betekent dat er aandacht is voor zowel de communicatiestrategie- en structuur, de inrichting van de communicatiefunctie en teamgerichte professionalisering en ontwikkeling.

Benieuwd wat Monique voor jouw organisatie kan betekenen?

AMBITIE BUROCLEAR

De ambitie van BuroClear richt zich op het realiseren van de deze balans door teams en directies tijdelijk te ondersteunen met helder communicatiemanagement en prikkelende coaching. Monique kan zich vanuit haar achtergrond goed inleven in de uitdagingen waar communicatieafdelingen en directies mee te maken krijgen. Daardoor is ze in staat als interimmanager en coach hier snel en adequaat op in te spelen, voor kortere en langere periodes. Altijd gericht op het opbouwen en ontwikkelen van sterke teams die het hart vormen van de organisatie.

OVER MONIQUE

Na 24 jaar als communicatieprofessional, -manager en directielid gewerkt te hebben in de financiële en dienstverlenende sector besloot Monique in 2019 haar hart te volgen door meer mens- en teamgericht te gaan werken als interimmanager en coach. ‘Met passie voor het communicatievak en met een sterke drive, heb ik mij altijd ingezet voor strategische communicatievraagstukken op het gebied van concerncommunicatie, reputatiemanagement en de inrichting van de communicatiefunctie’. Met deze mooie leerschool, verheugt zij zich nu om vanuit BuroClear haar ervaring en expertise te kunnen inzetten bij haar opdrachtgevers als interimmanager op het snijvlak van communicatiemanagement, transitiemanagement en (team)coaching. Monique is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO en de European Mentoring & Coaching Council EMCC en is sinds 2023 gecertificeerd Foundation Coach. Zij hanteert de Internationale Ethische Code (IEC).

© Copyright BuroClear 2020
© Copyright BuroClear 2020

COOKIE POLICY