ALS JE DE RICHTING VAN DE WIND NIET KUNT VERANDEREN,
VERANDER DAN DE STAND VAN JE ZEILEN

ALS JE DE RICHTING VAN DE WIND NIET KUNT VERANDEREN, VERANDER DAN DE STAND VAN JE ZEILEN

VISIE OP COMMUNICATIEMANAGEMENT

BuroClear richt zich op helder communicatiemanagement en begeleidt communicatieteams bij de dagelijkse werkzaamheden en uitdagingen. Hierbij is het uitgangspunt altijd de ambitie en gewenste reputatie van de organisatie, maar wordt ook het talent en potentieel van ieder individu ruimschoots benut. U zet BuroClear in bij het overbruggen van een openstaande vacature, langdurig verlof of ziekte. Of langer wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een impactvolle verandering zoals de (her)positionering van de afdeling of een noodzakelijke transitie van de afdeling als gevolg van een bedrijfsbrede reorganisatie. Daarbij heeft BuroClear oog voor interventie op persoonlijk niveau, alsook algemene teameffectiviteit om zo een afdeling als geheel succesvol te laten functioneren. Vakinhoudelijke coaching, individuele werkgerelateerde coaching, of procesbegeleiding bij teamcoaching behoren tot de mogelijkheden.

Het bouwen aan en managen van een effectieve en toekomstbestendige communicatieafdeling betekent dat er aandacht is voor zowel de communicatiestrategie en -structuur, de inrichting van de communicatiefunctie als voor verdere professionalisering en ontwikkeling van het team en de professionals.

VISIE OP COMMUNICATIE
MANAGEMENT

BuroClear richt zich op helder communicatiemanagement en begeleidt communicatieteams bij de dagelijkse werkzaamheden en uitdagingen. Hierbij is het uitgangspunt altijd de ambitie en gewenste reputatie van de organisatie, maar wordt ook het talent en potentieel van ieder individu ruimschoots benut. U zet BuroClear in bij het overbruggen van een openstaande vacature, langdurig verlof of ziekte. Of langer wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een impactvolle verandering zoals de (her)positionering van de afdeling of een noodzakelijke transitie van de afdeling als gevolg van een bedrijfsbrede reorganisatie. Daarbij heeft BuroClear oog voor interventie op persoonlijk niveau, alsook algemene teameffectiviteit om zo een afdeling als geheel succesvol te laten functioneren. Vakinhoudelijke coaching, individuele werkgerelateerde coaching, of procesbegeleiding bij teamcoaching behoren tot de mogelijkheden.

Het bouwen aan en managen van een effectieve en toekomstbestendige communicatieafdeling betekent dat er aandacht is voor zowel de communicatiestrategie en -structuur, de inrichting van de communicatiefunctie als voor verdere professionalisering en ontwikkeling van het team en de professionals

COMMUNICATIESTRATEGIE EN STRUCTUUR

  • vaststellen, verstevigen en borgen van de communicatiestrategie
  • analyse en herstructurering van bestaande communicatie- en werkprocessen
  • opzetten nieuwe communicatieactiviteiten
  • vergroten communicatiebewustzijn binnen de organisatie

INRICHTING VAN DE COMMUNICATIEFUNCTIE

  • positionering van de afdeling
  • (her)inrichting van de communicatiefunctie
  • vacaturestelling, werving en talentmanagement
  • begeleiden van de gewenste transitie

PROFESSIONALISERING EN ONTWIKKELING

  • analyse naar de effectiviteit van de professional, de diverse teams en de afdeling als geheel
  • team- en individuele coaching, persoonlijk en vakinhoudelijk
© Copyright BuroClear 2020
© Copyright BuroClear 2020

COOKIE POLICY